Mehmet Enis AYGÜN    İSTİKAMET
Yazı Detayı
18 Mayıs 2021 - Salı 04:56
 
   İSTİKAMET
Mehmet Enis AYGÜN
 
 

İnsanlığın ilki, nübüvetin ilki, tende ki canın ilki babamız Adem a.s'ın ilk sözü ELHAMDÜLİLLAH idi. Tüm hakikatin ayan olduğu ilk zikirdir ve Adem a.s'ın nesline Ademoğluna cizilen bahtiyarlığa ulaşan tek istikamettir.
İnsan yokluktan varlığa olan istikametinde varacağı mutlak yer Rabbinin vaadettiğidir. Ya istikametini şaşırır Esfel-i safiline yada istikamet üzere kalır kulluğa varır. Bu mihvalde İslam görüşünce iki millet vardır, iman edenler ve etmeyenler. Yüce kitabımız kuranı Kerîm'de RABBİMİZ bunu bize bildirmiş ve Resulü Ekrem efendimiz hadisleri ile açıklamıştır. 
Üzüntüsü ve sevinci bir olanlar millet olma şuuruna ermiş topluluklardır. Her millet inşaa ettiği medeniyet nizamını ve mefkuresini yarınlara taşımak ister. Lakin asıl olan nizam-ı alemi sağlamak için alemlerin Sahibinin nizamına boyun eğmektir. 
Nizam için şart olan adalet, mülkün temelidir. O halde Mülkün sahibinin adaleti aleme nizam sağlamak için esas olandır.
Allah Subhanevetealaya iman etmiş içtimai şuunatını Kuran ve sünnetin belirlediği bir milletin en güzel alameti hal-i ihsanı'dır. O İhsan ki cibril hadisi ile bildirilmiş dini mübinin üç saç ayağından biridir İslam, iman, İhsan. İhsan nedir? diye sorulduğunda Peygamber efendimiz (s.a.v) "Allah'a c.c O'nu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür." buyurmuşlardır. Rabbinin her an kendisini gördüğü bilincindeki insan, nebatata, hayvanata, taşa, toprağa, insanlığa adaletin ve huzurun kaynağı olur. Bu hakikat Fahri alem Peygamberi zişan efendimiz ve onun ashabı mevsiminde yaşanmış onun yolunda gidenlerle de tatbik edilmiştir.
Ashabı Güzin efendilerimiz alemlerin Rabbinin nizamını, adaleti ve huzuru cihana hal-i ihsanlarıyla yaymışlardır. Sonra gelenler nefsi terbiye ve tezkiye ile ulaştıkları İhsan'la bir olma, millet olma şuurunu yakalamış nizamın devamlılığını sağlamışlar İstikamet üzere olundukça Allahcc Nusretiyle adalet ve huzur zulme karşı galebe çalmıştır. 
  Rabbimiz Şems Suresinde bildirdiği "﴾7﴿ Nefse ve ona düzen verene;﴾8﴿ Ona kötü ve iyi olma yeteneklerini yerleştirene ki,﴾9﴿ Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir.﴾10﴿ Onu kötülüklere boğan da ziyan etmiştir." hakikat düsturuyla nefis terbiyesi ve tezkiyesi istikametinde elde edilen İhsan, cihana adalet ve huzur getirir.işte o vakit zulüm altında ezilen insanlığa felah gelir 
İstikamet üzere bir millet olma temennisi ile.... 

 
Etiketler:   , İSTİKAMET,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
Haber Yazılımı